Tác giả Chủ đề: [Kinh nghiệm] Thư viện Java báo lỗi trên Mac khi chạy ứng dụng và cách xử lý  (Đọc 2242 lần)

Offline ddnbgroup

  • Trung úy
  • ***
  • Điểm yêu thích +5/-0
  • Diễn đàn Nhật Bản
    • DDNBGROUP
  • Paypal Account: ddnbgroup@yahoo.co.jp

Lỗi: Mở ứng dụng cần thư viện Java (Vd: Aptana Studio 3)
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
The JVM shared library "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_20.jdk/Contents/Home/bin/../jre/lib/server/libjvm.dylib"
does not contain the JNI_CreateJavaVM symbol.


Nguyên nhân:

Khác biệt giữa 2 phiên bản Java 1.x.x 32-bit & 64-bit với phiên bản của ứng dụng Aptana Studio 3.x

Xử lý:
Cài đặt lại thư viện Java phù hợp với phiên bản Aptana theo link dưới đây (link trực tiếp của Apple tự động check phiên bản của Mac hiện tại)


Download từ Apple: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập

Những ứng dụng khác dùng Java trên Mac OS cũng có khả năng bị lỗi tương tự các bạn có thể xử lý tương tự
*Mất vài ngày mới tìm được cách xử lý


ddnbgroup