Tác giả Chủ đề: Hướng dẫn tạo user FTP login trên CentOS và Linux  (Đọc 2185 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
Hướng dẫn tạo user FTP login trên CentOS và Linux
« vào lúc: Thứ hai, 31/10/2016, 01:48:30 pm »
# GOAL
- Hướng dẫn tạo user FPT trên Linux và CentOS

# PROBLEM
- Tạo user đăng nhập theo giao thức FTP (File Transfer Protocol)
- user_list
- chroot_list

# DETAIL
1. Tạo user và phân quyền đăng nhập FTP vào máy chủ
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
useradd <-username>
passwd <-username>
chown –R <-username> /var/www/diendannhatban.info
groupadd <-groupname>
gpasswd -a <-username> <-groupname>
chgrp -R <-groupname> /var/www/diendannhatban.info
chmod -R g+rw /var/www/diendannhatban.info

# IDEA
1. userlist_deny
Trích dẫn
userlist_enable
If enabled, vsftpd will load a list of usernames, from the filename given by userlist_file. If a user tries to log in using a name in this file, they will be denied before they are asked for a password. This may be useful in preventing cleartext passwords being transmitted. See also userlist_deny.
Default: NO
userlist_deny
This option is examined if userlist_enable is activated. If you set this setting to NO, then users will be denied login unless they are explicitly listed in the file specified by userlist_file. When login is denied, the denial is issued before the user is asked for a password.
Default: YES

Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftp.user_list
userlist_deny=NO

# MEMO
- Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
- Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
- user_list Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
- chroot_list Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
« Sửa lần cuối: Thứ tư, 14/12/2016, 01:02:37 pm gửi bởi Admin »
Diễn đàn Nhật Bản