Tác giả Chủ đề: Bảng tra nhanh câu lệnh căn bản trên hệ điều hành(HĐH) Linux  (Đọc 1167 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
Bảng tra nhanh câu lệnh căn bản trên hệ điều hành(HĐH) Linux
« vào lúc: Thứ bảy, 28/01/2017, 04:30:21 pm »
Tạo nhanh mật khẩu khi truy cập vào website
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
# syntax param -c để tạo tập tin mới chứa mật khẩu
htpasswd -c /var/www/html/.htpasswd diendannhatban

Nén và bung file với zip cmd
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
# syntax: zip --filename.zip --path-to-source-file 
zip test.zip test.pdf

Tìm kiếm file với định dạng (*.pdf, *.doc, ..) trên toàn bộ hệ thống
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
find . -name '*.pdf'

Copy file từ server về local bằng command SSH và RSYNC
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
rsync -avz -e ssh ssh-user@diendannhatban.info:/remote/dir /local/dir/

# Có thể thêm thông số của private-key
rsync -Pav -e "ssh -i $HOME/.ssh/somekey" username@hostname:/from/dir/ /to/dir/

Tạo public ssh-key từ private key
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
ssh-keygen -y -f ~/.ssh/id_rsa > ~/.ssh/id_rsa.pub

Mount ổ cứng di động qua mạng nội bộ (NAS - Network Attached Storage )trên linux
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
mount -t cifs -o <username>,<password> //<servername>/<sharename> /mnt/point/

Vd:  mount -t cifs -o user=admin //192.168.11.xx/ddnb /mnt/ddnb/
« Sửa lần cuối: Chủ nhật, 4/06/2017, 05:04:15 pm gửi bởi admin »
Diễn đàn Nhật Bản