Tác giả Chủ đề: [Fixed]Báo lỗi 503 sau khi restart Jenkins trên CentOS  (Đọc 1323 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
[Fixed]Báo lỗi 503 sau khi restart Jenkins trên CentOS
« vào lúc: Thứ tư, 12/04/2017, 12:07:07 pm »
Kiểm tra phiên bản của java trên server
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
$ java -version

java version "1.7.0_131"

Cập nhật java lên phiên bản 1.8
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
$ yum install java-1.8.0-openjdk-devel

# thiết lập server với phiên bản java 1.8
$ alternatives --config java

$ java -version

openjdk version "1.8.0_121"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode)

Khởi động lại jenkins
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
service jenkins restart
Diễn đàn Nhật Bản