Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info

CREATIVE => ĐỒ HỌA => PHOTOSHOP => Tác giả chủ đề:: ddnbgroup trong Thứ bảy, 4/06/2016, 09:33:56 pm

Tiêu đề: [Căn bản] Làm thế nào để nén ảnh với Photoshop?
Gửi bởi: ddnbgroup trong Thứ bảy, 4/06/2016, 09:33:56 pm
# Vấn đề
- Ảnh có dung lượng quá to làm thế nào để nén ảnh nhỏ hơn 10Mb bằng Photoshop?

# Hướng dẫn
- Bước 1: Mở ảnh với Photoshop và chọn Image/Image Size... (Alt + Cmd + I)
(http://images.diendannhatban.info/cache/photoshop/698ee5d39cd18496320b534e89e121d5cfef49f7.2016-06-05_0902-resize-image-step-01_595.png)

- Bước 2: Trong mục Dimensions / Fit To Chọn Auto Resolution (Có thể chỉnh sửa kích thước ảnh theo pixel tuỳ ý)
(http://images.diendannhatban.info/cache/photoshop/631209ce3c84e26db1b59497eaaa7479b1f6d5cc.2016-06-05_0906-ps-resize-image-step-02_595.png)

- Bước 3: Hoàn tất (Check History)
(http://images.diendannhatban.info/cache/photoshop/e0b16e2f25de62abba4233e896f53eea11b19bb7.2016-06-05_0909-ps-resize-done_595.png)

# Ý tưởng
- http://www.photoshopessentials.com/essentials/jpeg-compression/
- https://helpx.adobe.com/photoshop/how-to/new-image-resize-photoshop.html