Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info

TIẾNG NHẬT - 日本語 => Tiếng Nhật căn bản => Tác giả chủ đề:: admin trong Thứ ba, 14/04/2020, 08:29:51 am

Tiêu đề: Cách đọc số trong tiếng Nhật
Gửi bởi: admin trong Thứ ba, 14/04/2020, 08:29:51 am
Chữ số của các con số lên tới khoảng hàng nghìn tỷ thì có thể nhớ được, nhưng nếu nhữ chữ số nhiều hơn như vậy thì thật khó để nhớ. Vì vậy chúng ta hãy tham khào bảng sau đễ giúp ghi nhớ dễ dàng hơn

(https://user-images.githubusercontent.com/30023588/79170572-be9e6800-7e2a-11ea-88c9-479dc9f0d998.png)

数 字 0の数
1 0
10 1
100 2
1,000 3
10,000 4
100,000 十万 5
1,000,000 百万 6
10,000,000 千万 7
100,000,000 一億 8
1,000,000,000 十億 9
10,000,000,000 百億 10
100,000,000,000 千億 11
1,000,000,000,000 一兆 12
10,000,000,000,000 十兆 13
100,000,000,000,000 百兆 14
1,000,000,000,000,000 千兆 15
10,000,000,000,000,000 一京(けい) 16
100,000,000,000,000,000 十京 17
1,000,000,000,000,000,000 百京 18
10,000,000,000,000,000,000 千京 19
100,000,000,000,000,000,000 一垓(がい) 20
1,000,000,000,000,000,000,000 十垓 21
10,000,000,000,000,000,000,000 百垓 22
100,000,000,000,000,000,000,000 千垓 23
1,000,000,000,000,000,000,000,000 一抒(じょ) 24
1028 穣(じょう) 28
1032 溝(こう) 32
1036 澗(かん) 36
1040 正(せい) 40
1044 載(さい) 44
1048 極(ごく) 48
1052 恒河沙(ごうがしゃ) 52
1056 阿僧祇(あそうぎ) 56
1060 那由多(なゆた) 60
1064 不可思議(ふかしぎ) 64