Chuyên mục

Không có bài viết mới DỊCH THUẬT - 翻訳

Hãy cùng tham gia dịch, tập dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật nhé các bạn!

Không có bài viết mới ĐỌC HIỂU - 読解

Đọc hiểu bài viết bằng tiếng Nhật và bài tập thực hành đọc hiểu.

Không có bài viết mới NGỮ PHÁP - 文法

Cùng ôn lại các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật từ sơ cấp đến cao cấp nhé!

Không có bài viết mới CHỮ HÁN - 漢字

Chữ Hán (Kanji) trong tiếng Nhật.

Không có bài viết mới TỪ VỰNG - 文字・語彙

Từ vựng, từ lóng, thành ngữ,... tiếng Nhật.

Không có bài viết mới NGHE NÓI - 聴解

Cùng luyện nghe và tập nói tiếng Nhật nhé.

Không có bài viết mới KÍNH NGỮ / KHIÊM NHƯỜNG NGỮ - 敬語.謙譲語

Cùng học cách thể hiện lịch sự trong giao tiếp bằng tiếng Nhật bạn nhé.

Không có bài viết mới VIẾT THƯ - 手紙

Mẫu giấy tờ, đơn xin việc làm, thư từ, e-mail ...