Tác giả Chủ đề: [Bảo trì server] 13/09/2018 ~ 21/10/2018  (Đọc 1620 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Thiếu tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
[Bảo trì server] 13/09/2018 ~ 21/10/2018
« vào lúc: Thứ hai, 22/10/2018, 08:32:34 am »
Server bảo trì từ ngày 13/09/2018 ~ 22/10/2018
Nội dung:
- Nâng cấp dịch vụ máy chủ sử dụng Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
https://aws.amazon.com/ec2/
Diễn đàn Nhật Bản


Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info

[Bảo trì server] 13/09/2018 ~ 21/10/2018
« vào lúc: Thứ hai, 22/10/2018, 08:32:34 am »