Tác giả Chủ đề: Chương trình C để tìm diện tích và chu vi của hình tròn  (Đọc 123 lần)

Online admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
Chương trình C để tìm diện tích và chu vi của hình tròn
« vào lúc: Chủ nhật, 4/10/2020, 05:01:04 pm »
Công thức tính chu vi và diện tích hình tròn:

1. Chu vi
Chu vi hình tròn là khoảng cách xung quanh hình tròn. Tính chu vi hình tròn bằng công thức cho trước
Trích dẫn
Chu vi = 2*π*r

Ở đây PI (π) là Chữ cái Hy Lạp và r là Bán kính (1/2 Đường kính)
PI (π) = 3,141592653589793 *PI là một hằng số giá trị không đổi

2. Diện tích
Trích dẫn
Diện tích = π*r*r

Giải pháp:
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
#include <stdio.h>
int main ()
{
    / * Chương trình C
         Tìm diện tích và chu vi của hình tròn
   * /
    int bk;
    float PI = 3,14, dt, cv;

    printf ("\ nNhập bán kính của hình tròn:");
    scanf ("%d", &bk);

    dt = PI*bk*bk;
    printf ("\ Diện tích của hình trỏn là: %f", dt);

    cv = 2 * PI * rad;
    printf ("\ nChu vi của hình tròn là:%f", cv);

    return (0);
}

Tham khảo
Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
C++ Chương Trình Tìm Diện Tích Và Chu Vi Của Hình Tròn
Diễn đàn Nhật Bản


Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info