Tác giả Chủ đề: Cài đặt GeckoDriver trên HĐH Alpine Linux  (Đọc 56 lần)

Offline admin

  • Administrator
  • Trung tướng
  • *****
  • Điểm yêu thích +105/-0
  • Học, học nữa, học mãi
    • Diễn đàn Nhật Bản
  • Paypal Account: admin@diendannhatban.info
Cài đặt GeckoDriver trên HĐH Alpine Linux
« vào lúc: Chủ nhật, 25/10/2020, 09:01:50 pm »
To get GeckoDriver running on Alpine:
# Get all the prereqs
Code: Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập
wget -q -O /etc/apk/keys/sgerrand.rsa.pub https://alpine-pkgs.sgerrand.com/sgerrand.rsa.pub
wget https://github.com/sgerrand/alpine-pkg-glibc/releases/download/2.30-r0/glibc-2.30-r0.apk
wget https://github.com/sgerrand/alpine-pkg-glibc/releases/download/2.30-r0/glibc-bin-2.30-r0.apk
apk add glibc-2.30-r0.apk
apk add glibc-bin-2.30-r0.apk

# And of course we need Firefox if we actually want to *use* GeckoDriver
apk add firefox-esr=60.9.0-r0

# Then install GeckoDriver
wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.26.0/geckodriver-v0.26.0-linux64.tar.gz
tar -zxf geckodriver-v0.26.0-linux64.tar.gz -C /usr/bin
geckodriver --version

The Alpine Edge branch has Firefox-ESR 86 and Firefox 70.
Bạn không thể xem liên kết này. Đăng ký hoặc Đăng nhập*&branch=edge
Diễn đàn Nhật Bản


Diễn đàn Nhật Bản - diendannhatban.info

Cài đặt GeckoDriver trên HĐH Alpine Linux
« vào lúc: Chủ nhật, 25/10/2020, 09:01:50 pm »